17.3 OLVASSA EL AZ ALFEJEZETET

17. szabály: Légy kompetens!

17. LÉGY KOMPETENS!1

1

A bonyolult berendezések, a nagy sebességű gépek és járművek korában az ember, a családja és barátai túlélése nem kis mértékben múlik mások általános kompetenciáján.

A piaci világban, a humán és természettudományokban, valamint a kormányzásban az inkompetencia2 fenyegetheti néhányak, illetve tömegek életét és jövőjét is.

Biztos vagyok benne, hogy sok példát tudnál felhozni ezekre a dolgokra.

Az Emberben mindig volt késztetés sorsának irányítására. A babona, a megfelelő istenek kiengesztelése, a vadászat előtti rituális táncok mind-mind a végzet irányítására tett erőfeszítéseknek tekinthetők – nem számít, mennyire erőtlenek vagy eredménytelenek.

Az Ember csak akkor kezdett el uralkodni környezete felett, amikor megtanult gondolkodni, megtanulta a tudást értékelni és kompetens hozzáértéssel alkalmazni. Az igazi „égi ajándék” talán az a lehetőség volt, hogy kompetens legyen.

A mindennapi elfoglaltságokban és tevékenységekben az Ember tiszteli a hozzáértést és a képességet. Egy hősben vagy sportolóban ezeket majdhogynem bálványozzák.

A valódi kompetencia próbája a végeredmény.

Amilyen mértékben kompetens valaki, olyan mértékben él túl. Amilyen mértékben inkompetens, olyan mértékben pusztul el.

Ösztönözd a kompetencia elérését minden olyan elfoglaltságban, amely megéri a fáradságot. Valahányszor kompetenciát tapasztalsz, dicsérd meg és jutalmazd.

Követeld meg, hogy az emberek magas színvonalon végezzék a teendőiket. Egy társadalom próbája az, hogy te, valamint a családod és a barátaid biztonságban élhettek-e benne, vagy sem.

A kompetencia alkotórészei közé tartozik a megfigyelés, a tanulás és a gyakorlás.

  1. 1. kompetens: képes jól végezni azokat a dolgokat, amelyeket csinál; rátermett; jártas abban, amivel foglalkozik; olyan, aki megfelel a saját tevékenysége szabta követelményeknek.
  2. 2. inkompetencia: kellő tudás, szakértelem vagy képesség hiánya; hozzá nem értés; a rátermettség hiánya; nagy hibák vagy baklövések elkövetésére való hajlam; ügyetlenség.