GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A tanulóknak már nagyon fiatal korban be lehet mutatni Az út a boldogsághoz füzetet.
Mi A Nemzetközi Út a Boldogsághoz Alapítvány?

A Nemzetközi Út a Boldogsághoz Alapítvány a Los Angeles melletti Glendale-ben, az Egyesült Államok Kalifornia államában található nonprofit szervezet, amely világszerte olyan egyének és csoportok tevékenységeit segíti, akik és amelyek Az út a boldogsághoz könyvet és a hozzá kapcsolódó egyéb anyagokat használják. A Nemzetközi Út a Boldogsághoz Alapítványt 1984-ben hozták létre, és jelenleg 97 nyelven teszi elérhetővé Az út a boldogsághoz könyvet.

Az Alapítvány munkájának köszönhetően pedagógusok, törvényhozók, vállalati vezetők és közjogi méltóságok tanulják meg, hogyan alkalmazzák Az út a boldogsághoz szabályait a saját területükön. Ennek megfelelően olyan szervezetek alkalmazzák a könyvben található elveket a harmónia és a jobb élet kialakítására, mint a Hondurasi Országos Rendőrség, a Fülöp-szigeteki Vöröskereszt főtitkára vagy az egyesült államokbeli Faji Egyenlőség Kongresszusa.

Mi Az Út a Boldogsághoz Alapítvány célja?

Az Út a Boldogsághoz Alapítványnak és hálózatának az a célja, hogy Az út a boldogsághoz könyv terjesztésén keresztül egy biztonságosabb társadalmat hozzon létre.

Huszonegy szabályán keresztül Az út a boldogsághoz követhető viselkedési normát nyújt a Föld valamennyi polgára számára. Az ennek alapján létrejövő megegyezés olyan civilizációt teremt, amelyben az egyének, csoportok és országok képesek erőszak nélkül, békében élni egymás mellett.

Az út a boldogsághoz alapján végzett minden tevékenység elsődleges célja az, hogy folyamatosan kijuttassa a könyvet a társadalomba. A könyv terjesztésével nagyobb biztonsághoz és stabilitáshoz segíthetjük az egyént, rajta keresztül pedig a családot, a csoportot, a környéket, a várost, az országot és a világot.

Világszerte emberek tízezrei vesznek részt ennek a nemzetközi hálózatnak a munkájában, amely már több mint 87 millió könyvet osztott szét a világon.

Miből tartják fenn Az Út a Boldogsághoz Alapítványt?

Az Alapítvány Az út a boldogsághoz könyveket, valamint a hozzá kapcsolódó videókat és egyéb kiadványokat állít elő és értékesít. A könyvekből és egyéb anyagokból származó összes bevételt arra fordítjuk, hogy még több kiadványt állítsunk elő, és hogy Az út a boldogsághozt az egész bolygón elterjesszük. Az Alapítvány működését olyan magánszemélyek és szervezetek hozzájárulásai is segítik, akik és amelyek támogatják az Alapítványnak azt a célját, hogy a könyv széles körű terjesztésén keresztül helyreállítsa az erkölcsöket, a bizalmat és a tisztességességet.

Díj ellenében az Alapítvány engedélyt ad magánszemélyek, vállalatok és közületek számára, hogy a saját országukban és a saját maguk tervezte borítóval kinyomtassák a könyvet.

Mi Az út a boldogsághoz könyv?

Az út a boldogsághoz könyv egyszerű, lényegre törő és közvetlen hangvételű útikalauz, amely segít abban, hogy helyes döntéseket hozzunk. Hozzásegíti az egyént ahhoz, hogy elhatározásai, illetve választásai pozitívak legyenek – és ezek a választások vagy döntések mindenkire hatással vannak.

Az út a boldogsághoz könyvben lefektetett alapelvek a józan észen alapulnak, és azért íródtak, hogy alkalmazzák őket. Ez a könyv egy valóban gyakorlatias és modern útikalauz, amelyet bárki felhasználhat arra, hogy magabiztosan egy boldogabb és sikeresebb élet felé vegye az irányt.

Mivel fajtól, bőrszíntől és hitvallástól függetlenül bárki számára erkölcsi iránytűt biztosít, ezért sikeresen áthidalja a kulturális, vallási és nyelvi akadályokat. Bárhol is terjesszék ezt a könyvet a lakosság körében, a józan észre és emberi értékekre épülő elveivel biztonságosabb és kevésbé erőszakos környezetet teremt.

A thai királyi katonai egységek hivatalos keretek között kezdték el alkalmazni a józan észen alapuló erkölcsi kódexet.


Hány példányban osztották ki eddig Az út a boldogsághoz könyvet?

Eddig 170 országban és 97 nyelven a könyv több mint 86 millió példánya jutott el az emberekhez.

Milyen témákat ölel fel Az út a boldogsághoz?

A könyv minden egyes fejezete részletekbe menően, könnyen olvashatóan és közérthetően tárgyalja az adott témát. A józan észre hatva tanít, és képes a személynek olyan értékrendet és megértést adni, amilyenre szüksége van ahhoz, hogy intelligens és helyes döntéseket hozzon az életben.

Ki írta a könyvet, és milyen céllal?

Az út a boldogsághoz könyvet L. Ron Hubbard írta.

Az 1970-es években igen erőteljes erkölcsi hanyatlás következett be a Nyugaton. A vallást egyre inkább visszaszorították a társadalomban, az erkölcsi és etikai normákat pedig több fronton súlyos támadások érték. 1980-ban például az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága úgy rendelkezett, hogy Kentucky állam egyik állami iskolájában nem szabad kihelyezni a Tízparancsolatot, mivel ez megsértené az USA Alkotmányának Első Törvénymódosítását, amely az egyház és az állam elkülönítéséről szól. L. Ron Hubbard ezt mondta ezzel és e korszak más fejleményeivel kapcsolatban: „Amikor a vallásnak nincs befolyása a társadalomban, vagy megszűnik befolyásosnak lenni, az államra hárul a közerkölcsök, a bűnözés és az intolerancia egész terhe. Ezek után az államnak büntetést és rendőrséget kell használnia. Persze, ettől nem várhatunk sok sikert, hiszen ha az erkölcsösség, a tisztesség és az önbecsülés nincsenek eleve jelen az egyénben, akkor nem lehet kierőszakolni azokat.”

Látván az erkölcsi normák összeomlását és az olyan intézmények befolyásának csökkenését, amelyek a történelem során előmozdították ezeket a normákat, L. Ron Hubbard írt egy teljes mértékben nemvallásos, józan észen alapuló erkölcsi kódexet: Az út a boldogsághozt. Ezt a könyvet különféle származású és vallású emberek már az első kiadása óta ésszerű útikalauzként arra használják, hogy segítsenek vele maguknak, a családjuknak és az ismerőseiknek. A benne található 21 alapvető szabály alkalmazásával gyerekekben és felnőttekben egyaránt kialakul egy erkölcsi értékrend, mégpedig az azzal kapcsolatos saját belátásuk és megértésük alapján, hogy miért és hogyan vezet azoknak az értékeknek a követése boldogabb élethez.

Tudjon meg többet L. Ron Hubbardról.

Az út a boldogsághoz vallásos könyv?

Az út a boldogsághoz egy nemvallásos könyv, és A Nemzetközi Út a Boldogsághoz Alapítvány is egy világi szervezet.

Az út a boldogsághoz talán az első nemvallásos erkölcsi szabálygyűjtemény, amely teljes mértékben a józan észen alapul. L. Ron Hubbard önálló műként írta, és nem része semmilyen vallásos tannak sem. Semmilyen újranyomtatása vagy egyéni terjesztése nem jelenti semmilyen vallásos szervezet támogatását vagy az azzal való kapcsolatot. Ezért tehát kormányhivatalok, illetve azok dolgozói számára e könyv terjesztése nemvallásos tevékenységként megengedhető.

Ugyanakkor sok különböző vallási csoport használta már Az út a boldogsághoz könyvet, mivel egyszerű, de annál erőteljesebb üzenete a világ legtöbb vallásával összeegyeztethető, és kiegészíti azok tanításait.

Mivel Az út a boldogsághoz nemvallásos kiadvány, bármely egyén, illetve csoport felhasználhatja arra, hogy segítségével javítson az életben uralkodó állapotokon.

Lehet Az út a boldogsághoz könyvet közoktatási intézményekben használni?

Igen. A pedagógusok az elsők között ismerték fel a könyv értékét a tanulók jellemének formálása és magatartásának javítása terén. Az út a boldogsághoz könyvet csak az Egyesült Államokban több mint 12 000 állami és magániskolában osztották már szét és használták. A könyv egyik szabályára épülő Mutass jó példát! versenyeken eddig 12 milliónál is több gyermek vett részt.

Egy tanárok körében végzett tanulmány szerint a megkérdezettek 90 százaléka úgy ítélte meg, hogy Az út a boldogsághoz könyv erkölcsi értékei „jók” vagy „kiválók”. Ezenkívül azoknak a tanároknak a 85%-a, akik bevezették a könyvre épülő programokat, pozitív változást figyelt meg a tanulók erkölcsi értékekkel kapcsolatos megértésével kapcsolatban.

Az Egyesült Államokon kívül a legkülönbözőbb helyeken, így például Magyarországon, Libanonban, Pakisztánban, Izraelben, Kolumbiában, Venezuelában, Saint Luciában, Saint Kittsen, Kambodzsában, Ghánában és Dél-Afrikában is használják Az út a boldogsághoz-t.

Kik használják vagy ajánlják a könyvet az oktatási vagy társadalomjobbító programjuk részeként?

Az út a boldogsághoz könyvet és a vele kapcsolatos programokat ifjúsági és közösségi csoportok, iskolák és oktatási szervezetek, börtönök és pártfogói szolgálatok, drogrehabilitációs központok, kormányszervek, szállodák és egyéb vállalkozások, valamint magánszemélyek széles köre alkalmazza.

Az egyesült államokbeli országos „Mutass jó példát!” versenyt az USA 40 államának kongresszusi képviselői, szenátorai és kormányzói, sőt Ronald Reagan és Bill Clinton volt elnökök is elismerték és ajánlották.

Az Egyesült Államokon kívül Dél-Afrika, Venezuela, Mexikó, Honduras, Panama, Nigéria, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Izrael, Guyana és sok más ország kormányszervei is átvették és bevezették a könyv használatát.

Amennyiben el szeretne olvasni néhányat a könyvet alkalmazó egyének és csoportok számtalan sikerbeszámolója közül, látogassa meg a Programok és eredmények oldalt.

Az út a boldogsághoz könyv terjesztési célú példányai Az Út a Boldogsághoz Alapítványtól beszerezhetők.
Van lehetőség a könyv példányainak saját úton való kinyomtatására vagy kiadására?

Igen. Az Alapítvány egy jelképes engedélyezési díj ellenében szervezetek, egyének, iskolák és kormányszervek számára is megadja az újranyomtatási engedélyt. A könyv példányait közvetlenül az Alapítványtól is meg lehet rendelni, mivel saját digitális nyomdát tartunk fenn, amely bármilyen példányszámban képes egyedi borítós könyveket nyomtatni.

Az út a boldogsághoz könyv egy példányát és Az út a boldogsághoz programot bemutató DVD-t tartalmazó ingyenes információs csomag igényléséhez kattintson ide.