8. NE GYILKOLJ!1

1

A legtöbb nép a legősibb időktől egészen napjainkig tiltotta és súlyosan büntette a gyilkosságot. Ezt olykor kibővítették, és azt mondták, hogy „Ne ölj!”, jóllehet ugyanannak a műnek egy későbbi fordításából kiderült, hogy ez így szól: „Ne gyilkolj!”

E két szó között: „öl” és „gyilkol”, jelentős különbség van. A mindenfajta ölés elleni tilalom kizárná az önvédelmet; törvényellenessé tenné, hogy elbánjunk a csecsemőt megmarni készülő kígyóval; zöldségevésre fogná az emberi fajt. Biztos vagyok benne, hogy sok példát el tudsz képzelni azokra a nehézségekre, amelyeket egy mindenfajta ölés elleni tilalom idézne elő.

A „gyilkosság” teljesen más dolog. Meghatározás szerint ez „egy (vagy több) emberi lény törvényellenes megölése egy másik által, különösen előre megfontolt szándékkal”. Világosan láthatjuk, hogy e pusztító erejű fegyverekkel teli korban túlságosan is könnyű lenne gyilkolni. Nem tudnánk létezni egy olyan társadalomban, ahol mi magunk, a családunk vagy a barátaink olyanok kényére-kedvére lennénk kiszolgáltatva, akik minden különösebb ok nélkül életeket oltanak ki.

A gyilkosság joggal foglalja el az első helyet a társadalmi megelőzésben és megtorlásban.

Az ostobák, a gonoszok és az őrültek gyilkossággal akarják megoldani valós vagy képzelt problémáikat. És ismeretes, hogy ezt akár minden ok nélkül is megteszik.

Állj mellé minden bizonyítottan hatékony programnak, amely kezeli ezt az Emberiség elleni fenyegetést, és támogasd. Saját túlélésed múlhat rajta.

A boldogsághoz vezető úthoz
nem tartozik hozzá a gyilkolás,
sem az, hogy a barátaidat, a családodat
vagy téged meggyilkoljanak.

  1. 1. gyilkol: törvényellenesen megöl egy (vagy több) emberi lényt, különösen előre megfontolt szándékkal.