9. NE TÉGY SEMMI TÖRVÉNYELLENEST!

„Törvényellenes cselekedetek” azok, amelyeket hivatalos rendszabályok vagy törvények tiltanak. Ezeket uralkodók, törvényhozó testületek és bírák hozták létre. Rendszerint törvénykönyvekben vannak lefektetve. Egy rendezett társadalomban ezeket kiadják, és közismertté teszik. Egy átláthatatlan – és gyakran bűnözés sújtotta – társadalomban ügyvédhez kell fordulnunk, vagy szakképzettnek kell lennünk ahhoz, hogy mindet ismerjük: az ilyen társadalom szokta azt mondani, hogy „a törvény nem ismerete nem mentség a törvényszegésre”.

Mindazonáltal, a társadalom minden tagjának, legyen akár fiatal, akár idős, felelőssége tudni, hogy az adott társadalom mit tekint „törvényellenes cselekedetnek”. Meg lehet kérdezni az emberektől, de vannak könyvtárak is, ahol utána lehet nézni.

A „törvényellenes cselekedet” nem egy odavetett utasítással szemben elkövetett engedetlenség, mint például: „Menj aludni!” Ez olyan tett, amelynek elkövetése a bíróságok és az állam részéről büntetést vonhat maga után – kipellengérezést1 az állami propaganda2-gépezettől, bírságot, vagy akár bebörtönzést is.

Amikor az ember törvényellenes cselekedetet követ el – kicsit vagy nagyot –, támadásnak teszi ki magát az állam részéről. Nem számít, elkapják-e, vagy sem, ha törvényellenes cselekedetet követ el, azzal máris meggyengítette saját védelmi rendszerét.

Majdnem minden érdemleges dolog, amelyet megpróbálunk megvalósítani, gyakran teljesen törvényes úton is véghezvihető.

A „törvényellenes” út veszélyes és időpazarló útlevágás. A törvényellenes cselekedetek elkövetéséből származó képzelt „előnyökről” általában kiderül, hogy nem érik meg.

Az állam és a kormány hajlamos rá, hogy egy eléggé nem gondolkodó gépezet legyen. Törvények és törvénykönyvek alapján létezik és működik. Úgy van berendezve, hogy csatornáin keresztül lesújtson a törvényellenességre. És mint ilyen, kiengesztelhetetlen3 ellenség tud lenni, hajthatatlan4 a „törvényellenes cselekedetek” dolgában. Amikor az ember törvényekkel és törvénykönyvekkel találja szemben magát, akkor nem számít, hogy a dolgok helyesek-e, vagy sem. Csak a törvények számítanak.

Ha rájössz vagy felfedezed, hogy a körülötted élők „törvényellenes cselekedeteket” követnek el, tégy meg minden tőled telhetőt, hogy lebeszéld őket erről. Te magad is szenvedhetsz miatta – még ha nem is vagy részese. Ha a vállalat könyvelője meghamisítja a könyvelést, az ebből származó felfordulásban a vállalat csődbe juthat, te pedig elveszítheted az állásod. Az ilyen esetek jelentős hatással lehetnek a saját túlélésünkre.

Ha egy olyan csoportnak vagy a tagja, amelyet törvények köteleznek, ösztönözd a törvények világos közzétételét, hogy megismerhetőek legyenek. Támogass minden olyan törvényhozással kapcsolatos politikai törekvést, melynek célja az adott csoportra vonatkozó törvények egyszerűsítése, érthetőbbé tétele, valamint rendszerbe foglalása. Ragaszkodj ahhoz az alapelvhez, hogy a törvény előtt minden ember egyenlő. Ez olyan alapelv, amely a maga idejében és helyén – az arisztokrácia5 zsarnoki6 napjaiban – az emberi történelem egyik legnagyobb társadalmi vívmánya volt, és nem lenne szabad szem elől tévesztenünk.

Gondoskodj róla, hogy a gyerekek és a felnőttek is megtudják, mi „törvényes” és mi „törvényellenes”, és hozd tudomásukra – még ha oly kis dologgal is, mint egy szemöldökráncolás –, hogy nem helyesled a „törvényellenes cselekedeteket”.

Akik elkövetik őket – még ha „meg is ússzák” –, meggyengülnek az állam hatalma előtt.

A boldogsághoz vezető út
nem foglalja magában
a lelepleződéstől való félelmet.

  1. 1. kipellengérezés: nevetség, közmegvetés, megalázás vagy sértegetés tárgyává tesznek valakit.
  2. 2. propaganda: elképzelések, információk vagy pletykák terjesztése valaki saját ügyének előmozdítására és/vagy azért, hogy mások ügyének ártson – gyakran az igazságra való tekintet nélkül; az a tett, hogy hazugságokat helyeznek el a sajtóban, a rádióban és a tévében valakiről azért, hogy amikor az illető bíróság elé kerül, bűnösnek találják; az a cselekedet, hogy hamis módon tönkreteszik egy személy jó hírét, hogy ne hallgassanak rá. (A propagandista olyan személy vagy csoport, aki vagy amely propagandát végez, gyárt vagy gyakorol.)
  3. 3. kiengesztelhetetlen: nem nyitott arra, hogy a kedvében járjanak, megbékítsék vagy lecsillapítsák; könyörtelen; kérlelhetetlen.
  4. 4. hajthatatlan: kemény; a változtatásnak ellenálló; olyan, ami nem törik meg; állhatatos; bármi más
    véleménytvisszautasító; semminek be nem hódoló.
  5. 5. arisztokrácia: különleges kiváltságokkal, rangokkal vagy pozícióval rendelkező kevesek által végzett kormányzás; az általános törvények felett álló szűk elit uralma; olyan csoport, amely születésénél vagy hatalmi helyzeténél fogva „mindenki másnál magasabb rendű”, és amely törvényeket hozhat vagy alkalmazhat másokra, de úgy véli, hogy őt magát nem érintik a törvények.
  6. 6. zsarnoki: kegyetlen, igazságtalan és abszolút hatalommal kormányzó; megsemmisítő; elnyomó; kíméletlen, kemény.