11. NE ÁRTS A JÓ SZÁNDÉKÚ1

1 EMBEREKNEK!

Bár a gonosz emberek váltig állítják, hogy minden ember gonosz, sok jó ember is van körülöttünk. Talán vagy annyira szerencsés, hogy ismersz néhányat.

Tény, hogy a társadalmat a jó szándékú emberek tartják működésben. A munkájukat végző közalkalmazottak, véleményformálók és a magánszférában dolgozók nagy többsége jó szándékú ember. Ha nem lennének jó szándékúak, akkor már rég felhagytak volna a társadalom szolgálatával.

Az ilyen embereket könnyű megtámadni: épp a tisztességük akadályozza meg őket abban, hogy túlzottan védjék magukat. A társadalomban élő legtöbb egyén túlélése mégis rajtuk múlik.

Az erőszakos bűnözők, a propagandisták, a szenzációhajhász tömegtájékoztatás mind-mind hajlamos elvonni figyelmünket arról a szilárd, hétköznapi tényről, hogy a társadalom egyáltalán nem működne, ha a jó szándékú emberek nem volnának. Miközben vigyázzák az utcákat, jó tanácsokat adnak a gyerekeknek, lázat mérnek, eloltják a tüzeket, vagy csöndes hangon a józan ész szavát hallatják, hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a jó szándékú emberek tartják a világot mozgásban és az Embert életben ezen a Földön.

Mégis megtörténhet, hogy támadás éri őket, ezért határozott intézkedéseket kell szorgalmazni és végrehajtani, hogy megvédjük őket, és megóvjuk az ártalomtól, hiszen rajtuk múlik a magad, a családod és a barátaid túlélése is.

A boldogsághoz vezető út
sokkal könnyebben követhető, ha támogatjuk
a jó szándékú embereket.

  1. 1. jó szándékú: olyan, aki embertársainak jót akar, és segíti őket.